BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY

Atlas Historyczny Polski. Warszawa-Wrocław 1998

Bogucka M.: Bona Sforza. Wrocław 2004

Chrzanów studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998

Chrzanów studia z dziejów miasta tom II: Chrzanów współczesny cz. 1. Chrzanów 1999

Ciura J., Motyka J.: Chrzanów w 35-leciu Polski Ludowej. Chrzanów 1980

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona ok. 1914

Encyklopedia S. Orgelbranda. Warszawa 1859/1868

Encyklopedia Powszechna dla Wszystkich A-Z. Warszawa (ok. 1936)

Evans B.: Freedom to Choose. The Life and Work of Dr Helena Wright, Pioneer of Contraception. London 1984

Fablok w Chrzanowie. Monografia. Praca zbiorowa pod red. B. Krasnowolskiego. Poznań 2004

Fras Z.: Galicja. Wrocław 1999

Hadyś W.: Miejsca pamięci narodowej na terenie miasta i gminy Chrzanów. Chrzanów 1982

Heimat Kalender des Kreises Krenau 1942. Krenau (Chrzanów) 1941

Heimat Kalender für die Kreise Bendzin, Chrzanow, Olkusch, Sosnowitz 1941. Breslau (Wrocław) 1941

Hrvatska Enciklopedija. Osijek 1890

Jeleń E.: 40 lat Muzeum w Chrzanowie. Chrzanów 2000

Kosowski B.: Lokomotywy pod palmami, »Zeszyty Rydzyńskie« nr III, Rydzyna 2009

Gumowski M.: Herbarz Polski. Poznań (1925?)

Kronika Chrzanowska (roczniki 1991-2004)

La Grande Encyclopédie. Paris ok. 1890/1900

Łepkowski J.: Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863

Machnica T., Śmiłek E.: Chrzanów na starej pocztówce. Chrzanów 1996

Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1971

Małkowska-Holcerowa T.: Lipowiec dawny zamek biskupów krakowskich. Warszawa 1989

Mazaraki M.: Muzeum w Chrzanowie. Informator. Chrzanów 1970

Mazaraki M.: Zarys rozwoju dziejów miasta Chrzanowa. Chrzanów 1964

Michel Briefmarken-Katalog Europa Ost. München 2002

Michel Briefmarken-Katalog Süd-Ost Asien. München 2002

Nicieja Stanisław: Cmentarz Obrońców Lwowa. Wrocław 1990

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, vol. I. Warszawa 1995

Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2003. Katalog. Kraków 2003

Ottův Slovník Naučný. Illustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Praha 1897

Paździora M.: Dwa cudy, które ocaliły Piotra, »Przełom« nr 29, (2003)

Paździora M.: Żołnierz przez całe życie, »Przełom« nr 29, (2003)

Paździora M.: Wspomnienie o Janie Balisiu, »Gazeta Wyborcza Kraków«, (30.IV-1.V.2009)

Paździora M.: Trzeci na liście Pęckowskiego, »Przełom« nr 44 (6.XI.2013)

Pęckowski J.: Chrzanów miasto powiatowe w województwie krakowskiem. Chrzanów 1934

Pęczkowska W.: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem. Chrzanów 1976

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Chrzanów. Kraków (ok. 1930)

Polaczek S.: Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem. Kraków 1914

Popko C.: Nadwiślański park etnograficzny w Wygiełzowie. Katowice 1982

Powiat Chrzanowski. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I: woj. krakowskie, zeszyt 4. Oprac. J. Szablowski. Warszawa 1952

Powiat Chrzanowski, informator 2002-2003. Kraków 2002

Przełom (roczniki 1993-2004)

Regionalna wystawa filatelistyczna i numizmatyczna Ziemia Chrzanowska’95. Katalog. Trzebinia 1995

Reifenscheid R.: Die Habsburger. Graz 1982

Ruszkiewicz M.: Woskowa świeca. Chrzanów 2009

Salomonsens Konversations Leksikon. København 1916

Schematismus für das Königreich Westgalizien 1798. Krakau (Kraków) 1798

Spórna M., Wierzbicki P.: Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego. Kraków 2003

Starożytności polskie, tom I. Poznań 1842

Ströhl H.: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn. Wien 1904

Szaraniec L.: Zabytkowe ośrodki miejskie: Górny Śląsk i Małopolska. Katowice 1992

Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon Ilustrowany. Warszawa 1931

Waszczyszyn-Jaracz A.: 80. lat 1911-1991 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Chrzanowie. Chrzanów 1992

Wydawnictwo Pamiątkowe Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Sp. Akc. z okazji wykonania 500-ej lokomotywy. Warszawa 1932

Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2002. Katalog. Kraków 2002

Ziemia Chrzanowska i Jaworzno. Monografia. Kraków 1969

Znamierowski A.: Herbarz rodowy. Warszawa 2004

 

 

 

KONTAKT/CONTACT:

kiejstut71@yahoo.com