BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAPHY

Atlas Historyczny Polski. Warszawa-Wrocław 1998

Bogucka Maria: Bona Sforza. Wrocław 2004

Chrzanów studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998

Chrzanów studia z dziejów miasta tom II: Chrzanów współczesny cz. 1. Chrzanów 1999

Ciura Jan, Motyka Jerzy: Chrzanów w 35-leciu Polski Ludowej. Chrzanów 1980

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona ok. 1914

Encyklopedia S. Orgelbranda. Warszawa 1859/1868

Encyklopedia Powszechna dla Wszystkich A-Z. Warszawa (ok. 1936)

Evans Barbara: Freedom to Choose. The Life and Work of Dr Helena Wright, Pioneer of Contraception. London 1984

Fablok w Chrzanowie. Monografia. Praca zbiorowa pod red. B. Krasnowolskiego. Poznań 2004

Fras Zbigniew: Galicja. Wrocław 1999

Hadys Wiktoria: Miejsca pamięci narodowej na terenie miasta i gminy Chrzanów. Chrzanów 1982

Heimat Kalender des Kreises Krenau 1942. Krenau (Chrzanów) 1941

Heimat Kalender für die Kreise Bendzin, Chrzanow, Olkusch, Sosnowitz 1941. Breslau (Wrocław) 1941

Hrvatska Enciklopedija. Osijek 1890

Jeleń Ewa: 40 lat Muzeum w Chrzanowie. Chrzanów 2000

Kosowski Bolesław: Lokomotywy pod palmami, »Zeszyty Rydzyńskie« nr III, Rydzyna 2009

Gumowski M.: Herbarz Polski. Poznań (1925?)

Kronika Chrzanowska (roczniki 1991-2004)

La Grande Encyclopédie. Paris ok. 1890/1900

Łepkowski Józef: Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863

Machnica Teresa, Edward Śmiłek: Chrzanów na starej pocztówce. Chrzanów 1996

Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1971

Małkowska-Holcerowa Teresa: Lipowiec dawny zamek biskupów krakowskich. Warszawa 1989

Mazaraki Mieczysław: Muzeum w Chrzanowie. Informator. Chrzanów 1970

Mazaraki Mieczysław: Zarys rozwoju dziejów miasta Chrzanowa. Chrzanów 1964

Michel Briefmarken-Katalog Europa Ost. München 2002

Michel Briefmarken-Katalog Süd-Ost Asien. München 2002

Nicieja Stanisław: Cmentarz Obrońców Lwowa. Wrocław 1990

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, vol. I. Warszawa 1995

Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2003. Katalog. Kraków 2003

Ottův Slovník Naučný. Illustrovaná Encyklopaedie obecných vědomostí. Praha 1897

Paździora Mariusz: Dwa cudy, które ocaliły Piotra, »Przełom« nr 29, (2003)

Paździora Mariusz: Żołnierz przez całe życie, »Przełom« nr 29, (2003)

Paździora Mariusz: Wspomnienie o Janie Balisiu, »Gazeta Wyborcza Kraków«, (30.IV-1.V.2009)

Paździora Mariusz: Trzeci na liście Pęckowskiego, »Przełom« nr 44 (6.XI.2013)

Pęckowski Jan: Chrzanów miasto powiatowe w województwie krakowskiem. Chrzanów 1934

Pęczkowska Wiktoria: Mała architektura z czarnego marmuru w Chrzanowskiem. Chrzanów 1976

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Chrzanów. Kraków (ok. 1930)

Polaczek Stanisław: Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem. Kraków 1914

Popko Cezary: Nadwiślański park etnograficzny w Wygiełzowie. Katowice 1982

Powiat Chrzanowski. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom I: woj. krakowskie, zeszyt 4. Oprac. J. Szablowski. Warszawa 1952

Powiat Chrzanowski, informator 2002-2003. Kraków 2002

Przełom (roczniki 1993-2004)

Regionalna wystawa filatelistyczna i numizmatyczna Ziemia Chrzanowska’95. Katalog. Trzebinia 1995

Reifenscheid Richard: Die Habsburger. Graz 1982

Ruszkiewicz Maria: Woskowa świeca. Chrzanów 2009

Salomonsens Konversations Leksikon. København 1916

Spórna Marcin, Wierzbicki Piotr: Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego. Kraków 2003

Starożytności polskie, tom I. Poznań 1842

Ströhl Hugo: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn. Wien 1904

Strzemecki Jan Piotr: Ulice i place miasta Chrzanowa. Chrzanów 2009

Szaraniec Lech: Zabytkowe ośrodki miejskie: Górny Śląsk i Małopolska. Katowice 1992

Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon Ilustrowany. Warszawa 1931

Waszczyszyn-Jaracz Areta: 80. lat 1911-1991 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Chrzanowie. Chrzanów 1992

Wydawnictwo Pamiątkowe Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Sp. Akc. z okazji wykonania 500-ej lokomotywy. Warszawa 1932

Wystawa Filatelistyczna Chrzanów 2002. Katalog. Kraków 2002

Ziemia Chrzanowska i Jaworzno. Monografia. Kraków 1969

Znamierowski Alfred: Herbarz rodowy. Warszawa 2004

 

 

 

KONTAKT/CONTACT:

crowns@mac.com