CHRZANOVIA PATRIA PARVA

atlas_okladka

ATLAS HISTORYCZNY ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Pierwsze w historii tego typu opracowanie dziejów ziemi chrzanowskiej
z Jaworznem, Chełmkiem i Krzeszowicami. Na 58 wielobarwnych i szczegółowych mapach oraz w dokładnym kalendarium ukazuje burzliwe dzieje Chrzanowa
i regionu od XII wieku po rok 2018. Mapy przedstawiają różnorodne zagadnienia
z historii ziemi chrzanowskiej:
—zmiany terytorialne w wymiarze politycznym i administracyjnym
—podział administracyjny Kościoła katolickiego na ziemi chrzanowskiej
—wyznania przed 1914 r. 
—plany miast i wsi dawnego powiatu chrzanowskiego
—Trójkąt Trzech Cesarzy
—zmiany biegu Przemszy
—zmiany granic powiatu od 1854 r.
—jednostki nadrzędne (departament krakowski/woj. krakowskie/małopolskie)
—podziały administracyjne Galicji i Polski
—Wolne Miasto Kraków z Chrzanowem
—chrzanowski Rynek w 1825 r.
—okręgi sądowe przed 1914 r.
—oś czasu
—szczegółowe kalendarium dziejów ziemi chrzanowskiej
—bibliografia i wiele, wiele innych.

ATLAS HISTORYCZNY ZIEMI CHRZANOWSKIEJ autorstwa Mariusza Paździory wydany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w 2018 r.
i jeszcze jest do nabycia w budynku biblioteki przy ul. Broniewskiego 10
w Chrzanowie za jedyne 25 złotych.